Dette website anvender cookies. Bl.a. til indsamling af statistik. Læs mere. Jeg accepterer

Fællesindkøb Fyn

Fællesindkøb Fyn er et strategisk indkøbssamarbejde mellem Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyns og Nyborg kommuner.

 

Samarbejdet er formuleret i en fælles, forpligtende indkøbs-politik vedtaget og underskrevet af de fem kommunalbesty-relser. Fællesindkøb Fyn ledes af en bestyrelse beklædt med en repræsentant for ledelsen i hver af de deltagende kommuner.

 

Læs mere om FIF

Igangværende udbud

Der er i øjeblikket ingen igangværende udbud.

 

Se udbudsplan

Nyheder

 

Vi er flyttet til ny adresse
Fællesindkøb Fyn er pr. 21. januar 2019 flyttet til 

nye lokaler i Gislev. Vores adresse er fremover:

Faaborgvej 19

5854 Gislev


Lyskilder
De 5 kommuner i Fællesindkøb Fyn har pr. 1/12-18
tilsluttet sig SKI-aftalen på Lyskilder - 50.62, delaftale 2. 
Leverandøren er Højager Belysning A/S

Genbrugshjælpemidler
I alt 16 delkontrakter på genbrugshjælpemidler havde 
kontraktstart den 1/10-18, fordelt på følgende grupper og 
leverandører:
- Ståstøttestole og arbejdsstole: Vela (Vermund Larsen)
- Manuelle kørestole: Invacare og Etac
- Hjælpemotorer: Invacare og Etac

Tele og Data
Pr. 1/10-18 er alle 5 kommuner tiltrådt SKI's aftale på 
Tele og Data, 50.48. Leverandøren er TDC A/S.

Computere og IT-tilbehør

Kommunerne i Fællesindkøb Fyn har tilsluttet sig

SKI-aftale 50.40 på Computere og IT-tilbehør, delaftale 1.

Kontrakten er trådt i kraft den 7/9-18.


Psykologisk rådgivning og krisehjælp
Der er indgået kontrakt med Dansk Krisekorps A/S om 
psykologisk rådgivning og krisehjælp. Kontrakten træder i kraft 1/9-18.

Vinduespolering til Nordfyns Kommune
Allianceplus A/S har vundet udbuddet på vinduespolering til Nordfyns Kommune, 
med kontraktstart den 1/9-18.

Danskuddannelse
Der er indgået kontrakt med AOF Center Fyn  på 
'Danskuddannelse for voksne udlændingen' i Langeland 
og Faaborg-Midtfyn kommuner. Aftalen træder i kraft 1/8-18.

Tolkeservice
Den 1/8-18 træder en ny kontrakt på 'Tolkeservice' 
i kraft. Kontrakten er vundet af Dansk Flygtningehjælp.

El-kørestole
Følgende kontrakter træder i kraft pr. 1/8-18:
- El-kørestole klasse A og B - leverandøren er TA Service A/S
- El-kørestole klasse B, børn og mindre voksne - leverandøren er Roltec A/S

AV-udstyr
Alle 5 kommuner har tilsluttet sig SKI-aftale 50.70
med kontraktstart 11/6-18. 
Leverandøren på direkte tildeling er Atea A/S.

Bygningsskadeservice
Der er indgået aftale med SSG A/S - kontrakten er trådt i kraft 1/6-18.

Tablets
Kommunerne i fællesindkøb Fyn har tilsluttet sig
SKI-aftale 50.43 på 'Tablets'.
Kontrakten træder i kraft den 13/5-18.

Sports- og genoptræningsudstyr
Vi har ingået kontrakt med TRESS A/S på 
'Sports- og genoptræningsudstyr'.
Kontrakten er trådt i kraft 1/5-18.

Brændstof til egne tankanlæg
Pr. 1/5-18 er der aftale på 'Brændstof til egne tankanlæg' med følgende 
leverandører:
- Diesel og brændstof: OK amba
- Marinegasolie: Circle K Danmark
- Fyringsolie: OK amba

Storkøkkenudstyr
Kommunerne i fællesindkøb Fyn har tilsluttet sig 
SKI-aftale 50.25 på 'Storkøkkenudstyr'.
Kontrakten er trådt i kraft den 1/2-18.

Elevatorservice
Den 1/2-18 træder en ny aftale på 'Elevatorservice' i kraft. 
Kontrakten er vundet af Schindler Elevatorer A/S.

Maskinel gadefejning
Der er indgået kontrakt med NCC Danmark A/S 
på 'Maskinel gadefejning' til Kerteminde og Faaborg-Midtfyn kommuner. 
Aftalen træder i kraft 1/1-18.

 

Se aktuel aftaleoversigt