Dette website anvender cookies (bl.a. statistik). Læs mere om cookies.
Hop til indhold

Leverandør til kommunen

Lige vilkår først og fremmest

Offentlige indkøb er reguleret ved hjælp af såvel EU-direktiver som nationale love. Direktiverne og lovene er vedtaget først og fremmest for at sikre at:

  • Det offentliges indkøb, herunder kommunernes, foretages økonomisk mest fordelagtigt
  • Virksomheder får lige adgang til at deltage i de offentlige udbudsrunder

Målet med det første punkt er at opnå den mest hensigtsmæssige anvendelse af samfundets bidrag til de offentlige indkøb. Midlet hertil er konkurrenceudsættelse ved anvendelse af forskellige former for udbud og tilbudsindhentninger.

Det andet punkt hviler på principperne om ligebehandling og gennemsigtighed. Det vil sige, at alle interesserede aktører skal tilbydes lige adgang til at afgive tilbud på de kontrakter, der sendes i offentligt udbud, ligesom vurderingen af de indkomne tilbud i forbindelse med udbudsforretningerne skal ske på ens vilkår. Endelig betyder det, at al information før, under og efter en udbudsrunde skal være tilgængelig for samtlige tilbudsgivere.

 

Kend udbudsreglerne

Hvis du ønsker at blive leverandør til det offentlige, bør du orientere dig om gældende regelsæt, herunder Udbudsloven. Vi vil derfor anbefale dig at gå ind på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside, som giver en grundig indføring i relevante love med tilhørende vejledninger. Besøg også de udbudstjenester og udbudsportaler m.fl., som er tilgængelige på internettet. Her findes mange gode oplysninger.

Svar på de mest centrale spørgsmål følger har vi samlet på siden "Udbudsprocessen".