Dette website anvender cookies (bl.a. statistik). Læs mere om cookies.
Hop til indhold

EU-Udbud 2023: Udbud af ortopædisk fodtøj og brystproteser

Udbuddet omfatter for delaftale 1, måltagning, fremstilling og levering af ortopædisk fodtøj, herunder reparation og tilretning af samme, samt ortopædiske fodindlæg, og for delaftale 2 brystproteser til borgere med bevilling efter Servicelovens §112, jf LBK nr. 170 af 24/01/2022. Med ortopædisk fodtøj menes indivituelt fremstillet fodtøj, seminortopædisk fodtøj og fabriksfremstillet fodtøj, se bilag 3 'Tilbudsliste', fane 2 'Definistioner' for nærmere definition.

Det samlede forventede forbrug af de produkter, der er omfattet af udbuddet,, udgør på årsbasis følgende:
Delaftale 1 - ca. 3.500.000 kr. årligt
Delaftale 2 - ca. 700.000 kr. årligt

Der kan afgives tilbud på én eller begge delaftaler. Der indgås aftale med én tilbudsgiver pr. delaftale.

Fællesindkøb Fyn benytter Mercell's udbudsportal - nærmere oplysning om udbuddet fås via følgende link:

Klik her

Her kan du rekvirere udbudsmaterialet, ligesom du kan fremsende spørgsmål til udbuddet samt holde dig orienteret om eventuelle andre spørgsmål og svar.

Vi gør opmærksom på, at al kommunikation omkring udbuddet skal foretages via Mercell's udbudsportal.