Dette website anvender cookies (bl.a. statistik). Læs mere om cookies.
Hop til indhold

Levering af vejafmærkningsudstyr til Fællesindkøb Fyn - genudbud

Udbuddet omfatter levering af standardtavler med forskellige overflader, samt tilbehør og øvrigt materiel som f.eks. standere, galger, kantpæle mv.

Udbuddet omfatter ikke:
- Vejafmærkning i form af f.eks. hvide striber, hajtænder og lignende
- Udliciterede arbejder hvor tavler mv. er en del af licitationen

For nærmere beskrivelse af de udbudte produkter, herunder de krav, produkterne skal opfylde, henvises til Bilag 2 "Kravspecifikation" og Bilag 3 "Tilbudsliste".

Fællesindkøb Fyn benytter Mercell's udbudsportal - nærmere oplysning om udbuddet fås via følgende link:

Klik her

Her kan du rekvirere udbudsmaterialet, ligesom du kan fremsende spørgsmål til udbuddet samt holde dig orienteret om eventuelle andre spørgsmål og svar.

Vi gør opmærksom på, at al kommunikation omkring udbuddet skal foretages via Mercell's udbudsportal.