Dette website anvender cookies (bl.a. statistik). Læs mere om cookies.
Hop til indhold

EU-Udbud 2021: Levering af stationære personløftere/loftlifte

Udbudsopgaven vedrører levering af stationære personløftere/loftlifte samt skinnesystemer til Fællesindkøb Fyns 5 kommuner. Stationære personløftere/loftlifte samt skinnesystemer benyttes som beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises særligt til udbudsmaterialets kravspecifikation (Aftalebilag 1 - Kravspecifikation) og tilbudsliste (Udbudsbilag 1 - Tilbudsliste), samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.

Den udbudte rammeaftale forudsættes indgået med 1 leverandør.
 
Fællesindkøb Fyn benytter Mercell's udbudsportal - nærmere oplysning om udbuddet fås via følgende link:

Klik her

Her kan du rekvirere udbudsmaterialet, ligesom du kan fremsende spørgsmål til udbuddet samt holde dig orienteret om eventuelle andre spørgsmål og svar.

Vi gør opmærksom på, at al kommunikation omkring udbuddet skal foretages via Mercell's udbudsportal.