Dette website anvender cookies (bl.a. statistik). Læs mere om cookies.
Hop til indhold

EU-Udbud 2022: Vandløbsvedligeholdelse til Nordfyns Kommune

EU-udbuddet omhandler levering af vandløbsvedligeholdelse til Nordfyns Kommune, og er opdelt i følgende delkontrakter:

Delkontrakt 1: Storå med tilløb
Delkontrakt 2: Stavis Å, Tværskov Mølle Å, Margårds Mølle Å og Sværup Mølle Å med tilløb
Delkontrakt 3: Kragelund Møllebæk og Orestrand Landkanal og enkelt tilløb samt Ringe Å.
Delkontrakt 4: Lunde Å
Delkontrakt 5: Kommunevandløb med afløb til Einsidelsborg pumpelag og Fjordmarken pumpelag mv.
Delkontrakt 6: Skelbæk- og Ålebæksystemet m.fl. samt Bogens Bybæk

Kontrakterne udbydes via Mercell's udbudsportal - nærmere oplysning om udbuddet fås via følgende link:

https://permalink.mercell.com/108614047.aspx

Her kan du rekvirere udbudsmaterialet, ligesom du kan fremsende spørgsmål til udbuddet samt holde dig orienteret om eventuelle andre spørgsmål og svar.

Vi gør opmærksom på, at al kommunikation omkring udbuddet skal foretages via Mercell's udbudsportal.