Dette website anvender cookies (bl.a. statistik). Læs mere om cookies.
Hop til indhold

EU-udbud 2021: Levering af stationære personløftere & loftlifte

Udbudsopgaven vedrører levering af stationære personløftere og loftlifte samt skinnesystemer til Fællesindkøb Fyns 5 kommuner. Stationære personløftere og loftlifte samt skinnesystemer benyttes som APV-hjælpemiddel af kommunens personale i det daglige arbejde med borgerne. For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises særligt til udbudsmaterialets kravspecifikation (Aftalebilag 1 - Kravspecifikation) og tilbudsliste (Udbudsbilag 1 - Tilbudsliste), samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.
Den udbudte rammeaftale forudsættes indgået med 1 leverandør.

Kontrakterne udbydes via Mercell's udbudsportal - nærmere oplysning om udbuddet fås via følgende link:

https://permalink.mercell.com/108614047.aspx

Her kan du rekvirere udbudsmaterialet, ligesom du kan fremsende spørgsmål til udbuddet samt holde dig orienteret om eventuelle andre spørgsmål og svar.

Vi gør opmærksom på, at al kommunikation omkring udbuddet skal foretages via Mercell's udbudsportal.