Dette website anvender cookies (bl.a. statistik). Læs mere om cookies.
Hop til indhold

EU-udbud 2022 - Levering af El-kørestole

Udbuddet vedrører levering af 3 forskellige typer el-kørestole til Fællesindkøb Fyns 5 kommuner.

Udbuddet er opdelt i følgende 3 delaftaler:

  • Delaftale 1: El-kørestol Klasse A
  • Delaftale 2: El-kørestol Klasse B
  • Delaftale 3: El-kørestol Klasse B, børn og mindre voksne

For nærmere beskrivelse af de udbudte produkter, herunder de krav produkterne skal opfylde, henvises til Aftalebilag 1 - Kravspecifikationer og Aftalebilag 2 - Tilbudslister

Fællesindkøb Fyn benytter Mercell's udbudsportal - se nærmere oplysninger om udbuddet.

Via ovenstående link kan du rekvirere udbudsmaterialet, ligesom du kan fremsende spørgsmål til udbuddet samt holde dig orienteret om eventuelle andre spørgsmål og svar.

Vi gør opmærksom på, at al kommunikation omkring udbuddet skal foretages via Mercell's udbudsportal.