Dette website anvender cookies (bl.a. statistik). Læs mere om cookies.
Hop til indhold

Genudbud af EU-udbud 2020 - Levering af Kompressionsprodukter

Udbuddet vedrører indkøb af kompressionsprodukter (til arm og ben) til borgere i Faaborg-Midtfyn, Nyborg, Langeland, Nordfyns og Kerteminde kommuner. Kompressionsprodukter er hjælpemidler, der er omfattet af servicelovens § 112, hvorfor ordregiver tager forbehold for omsætningen som beskrevet i punkt 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet og udkast til rammeaftale § 1.

Foruden levering af kompressionsprodukter, dækker rammeaftalen desuden måltagning af borgere, hvor ordregiver vurderer det nødvendigt, jf. Aftalebilag B - Kravspecifikation.

Fællesindkøb Fyn benytter Mercell's udbudsportal - nærmere oplysning om udbuddet fås via følgende link:

Klik her

Her kan du rekvirere udbudsmaterialet, ligesom du kan fremsende spørgsmål til udbuddet samt holde dig orienteret om eventuelle andre spørgsmål og svar.

Vi gør opmærksom på, at al kommunikation omkring udbuddet skal foretages via Mercell's udbudsportal.