Dette website anvender cookies. Bl.a. til indsamling af statistik. Læs mere. Jeg accepterer

Levering af kropsbårne hjælpemidler til Fællesindkøb Fyn

Udbuddet vedrører for delaftale 1 levering af ortopædisk fodtøj, herunder individuelt fremstillet ortopædisk fodtøj, semiortopædisk fodtøj, fabriksfremstillet fodtøj, fodindlæg, tilretninger samt reparationer til borgere (såvel børn som voksne) og for delaftale 2 brystproteser. Begge delaftaler omhandler levering til borgere med bevilling efter Servicelovens § 112, i følgende ordregivende myndigheder:

Faaborg-Midtfyn Kommune
Kerteminde Kommune
Langeland Kommune
Nordfyns Kommune
Nyborg Kommune

Udbuddet omfatter for delaftale 1, måltagning, fremstilling og levering af ortopædisk fodtøj, herunder reparation og tilretning af samme, samt ortopædiske fodindlæg og for delaftale 2 brystproteser, til borgere med bevilling efter Servicelovens § 112, jf. LBK nr. 102 af 29.01.2018. Med ortopædisk fodtøj menes individuelt fremstillet fodtøj, semiortopædisk fodtøj og fabriksfremstillet fodtøj, se bilag 3 ”Tilbudsliste”, fane 2 ”Definitioner” for nærmere definition.

 

Kontrakterne udbydes via Mercell's udbudsportal - nærmere oplysning om udbuddet fås via følgende link:

 

https://permalink.mercell.com/108614047.aspx

 

Her kan du rekvirere udbudsmaterialet, ligesom du kan fremsende spørgsmål til udbuddet samt holde dig orienteret om eventuelle andre spørgsmål og svar.

 

Vi gør opmærksom på, at al kommunikation omkring udbuddet skal foretages via Mercell's udbudsportal.